Infinity Repair

Wijnhof Vastgoedonderhoud is licentiehouder voor het aanbieden van Infinity Repair totaalconcept. Voor de reparatie en renovatie van houten kozijnen door middel van deelvervanging. De ontwikkelde montagemethode voor deelvervanging is gestandaardiseerd met behulp van een freesmal. Dit zorgt voor een gemakkelijker verwerking en een hoogwaardige reparatie.

Het Totaalconcept
Infinity Repair heeft een KOMO en FSC® gecertificeerd totaalconcept ontwikkeld voor deelvervanging van aangetaste kozijnen. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste productiemethodes, de duurzaamste houtsoort Accoya, de digitale efficiency instrumenten en een track and trace systeem welke zorgt voor een jarenlange borging van de reparatie. Het totaalconcept voorziet in een geprefabriceerd kozijnonderdeel en een proces welke is verankerd in het Infinity Repair Digital Factory systeem. Het begint al bij het inmeten via de webportal, waarna via de Digital Factory de productielocaties aangestuurd worden. Elk deelelement wordt voorzien van een chip als basis van het Track and Trace systeem. Hiermee kunnen de gegevens van het gerepareerde kozijn te allen tijde worden uitgelezen.

Toepassing van Circulaire Economie
Een belangrijk element van een circulaire economie zijn het winnen en (her-)gebruiken van de grondstoffen. Voor Infinity Repair begint het bij de toepassing van het product waarbij het hergebruik van de grondstof het goede deel van het bestaand kozijn is. Het slechte kwetsbare deel van dit bestaande kozijn wordt verwijderd en vervangen voor een nieuw deelelement welke is vervaardigd uit Accoya hout. Momenteel het enige bouwmateriaal met een Cradle to Cradle Gold certificaat. Naast alle belangrijke wegingsfactoren voor dit certificaat is belangrijk te vernoemen dat Accoya ook gerecycled kan worden. Indien men dus later besluit het pand waarin Accoya van toepassing is te slopen kan dit materiaal terug de cyclus in van grondstof herwinning. Verder kunnen alle “verliezen” die in het productieproces ontstaan om het deelelement te produceren worden opgevangen. Om vervolgens gebruikt te worden om plaatmateriaal te maken. Dit kent ook een enorm lange levensduur en kan ook hergebruikt worden in de cyclus van herwinning van grondstof.

Duurzaam ondernemen start met digitaliseren
Voor Infinity Repair is niet alleen het deelelement een duurzaam product, maar wordt ook bespaard in het proces voorafgaand aan de productie en in de montage van het deelelement. De besparing in het proces ontstaat door het digitaliseren van het gehele proces. Dit start bij het inmeten waar gebruik gemaakt wordt van een digitale webportal als leidraad en deze digitale gegevens in het gehele proces verwerkt worden. Van productie, montage instructies tot aan het jarenlang traceerbaar zijn van de reparatie. Verder biedt Infinity Repair op basis van deze digitale tool de vastgoedeigenaar en de onderhoudsbedrijven een mogelijkheid in het managen van onderhoud en beheren van het bestaande vastgoed. Het gehele digitaal systeem van Infinity Repair kan tevens gebruikt worden als BIM instrument.

      

Gestandaardiseerde montage
De digitalisering is de basis geweest om te komen tot een gestandaardiseerde montage met behulp van een speciaal ontwikkelde frees- en boormal. Er is een hoogwaardig bevestigingsdetail ontwikkeld waarbij sprake is van een constructieve bevestiging op het bestaand kozijn. Dit gebeurt door een dubbele deuvelverbinding en met een vergroot verlijmingsoppervlakte. Door deze standaardisering wordt een 50% snellere montage behaald. Veel voorspelbaarder en dus beter te plannen. Een belangrijk resultaat hiervan is dat bewoners / gebruikers minder overlast ervaren.

Meer informatie
We informeren u graag over de mogelijkheden van Infinity Repair. Wijnhof Vastgoedonderhoud denkt proactief met u mee en we geven advies. Vervolgens kunnen onze gespecialiseerde vakmensen voor u aan de slag. Bel 010 421 11 33 of mail Jan Wijnhof op info@wijnhofvastgoedonderhoud.nl